Expertiza medicala

PROGRAM DE LUCRU CABINET EXPERTIZA MEDICALA
LUNI - JOI  800- 1630
VINERI        800- 1400
           
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
LUNI - JOI  800- 1300

 

 

ANUNT referitor la activitatea Cabinetului de Expertiza Medicala si Recuperare a capacitatii de munca incepand cu 31.08.2020 >>

ANUNT referitor la activitatea Cabinetului de Expertiza Medicala - 25.03.2020 >>

DOCUMENTE NECESARE prezentarii la Cabinetul de Expertiza Medicala pentru demararea procedurii de incadrare intr-un grad de invaliditate, avand ca finalitate emiterea deciziei medicale.


Cabinetul de Expertiza Medicala Tulcea se afla in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea .

Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate , se face , la cerere de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP, de catre comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sisitemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
Pentru evaluarea capacitatii de munca , cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii competente, in functie de domicilui solicitantului, sau , dupa caz, la comisiile de expertiza medico-medicala de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala , ordine publica si siguranta nationala.
In urma examinarii clinice si analizarii documentelor medicale, medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de xepertiza medicala a capacitatii de munca si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca
Institutul National de Expertiza medicala si Recuperarea Capacitatii de munca , centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Administratiei si Internelor si serviciului Roman de Informatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizarii sunt obligatorii si definitive.
Neprezentarea la Institutul National de Expertiza medicala si Recuperarea Capacitatii de munca, la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Administratiei si Internelor si serviciului Roman de Informatii , din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea platii pensiei.
Pensionarii de invaliditate, sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra asupra capacitatii de munca , in vederea reintegrarii socioprofesionale.
Neindeplinirea, din motive imputabile pensionarului , a obligatiei prevazute la alin (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii.
Casele teritoriale de penii si casele de pensii sectoriale efectueaza controlul asupra respectarii programelor recuparatorii, pe baza normelor metologice emise.
Suspendarea platii pensiei inceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, inceperii programelor recuperatorii.
In situatia in care, pentru emiterea deciziei medicale, sunt necesare investigatii sau examinarii de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurarilor sociale propune, dupa caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporara de munca, in conditiile legii.
Decizia medicala se emite in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii si se comunica in termen de 5 zile de la emitere.
Deciziile medicale asupra capacitatii de munca necontestate in termen raman definitive.
Contestarea deciziei medicale
Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi constetata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii, la comisiile medicale de contestatii sau la comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si serviciului Roman de Informatii, dupa caz.
Comisiile medicale de contestatii functioneaza in cadrul centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca si Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.
Contestatiile se solutioneaza in termen de 45 de zile de la inregistrare.
Decizia emisa in solutionarea contestatiei se comunica in termen de 5 de la data solutionarii.