Legea nr. 309/2002 (detasamente de munca)

 Documente necesare

Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961

Beneficiari:

1.Beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana, cetatean roman, care a efectuat stagiul miliar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviziului Muncii in perioada 1950-1961 ;
2.Sotia celui decedat, din categoria celor prevazuti la art.1 , va beneficia de prevedrile prezentei legi, de o inemnizatie lunara egala cu 50% din indemnizatia ce s-ar fi cuvenit sotului decedat, in conditiile art 2, neimpozabila, incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii, daca ulterior nu s-a recasatorit

Dovedirea calitatii de beneficiar:
Dovada calitatii de beneficiar se face cu unul dintre urmatoarele acte:
a)livret militar , in original si in copie;
b)adeverinta eliberata de centrele militare judetene sau de UM 02405 Pitesti, in original si in copie.

Drepturi:
-persoanele care s-au aflat in situatia prevazuta mai sus au dreptul la o indemnizatie lunara, neimpozabila de 2,53 lei pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat in cadrul Directiei Generale a Serviciului Mulncii.
-sotia celui decedat va beneficia de prevedrile prezentei legi, de o indemizatie lunara egala cu 50% din indemnizatia ce s-ar fi cuvenit sotului decedat, neimpozabila.

Persoanele sus mentionate vor beneficia si de urmatoarele drepturi:
a)asistenta medicala si medicamente in mod gratuit, atat in tratamentul ambulatoriu, cat si in timpul spita;izarii;
b)scutirea de la plata taxei de abonamenr la radio si televizor. De aceste drepturi beneficiaza si vaduvele supravietuitoare ale persoanelor care s-au aflat in situatia prevazuta mai sus, care nu s-au recasatorit.