Legea nr. 109/2005 (artistii interepreti sau executanti din Romania)

Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania

Artistii interpreti sau executanti, cetateni romani, care au desfasurat activitate artistic-interpretative in regim de liber-profesionist in perioada 1 ianuarie 1950-27 septembrie 1999 pe teritoriul Romaniei sau in strainatate au dreptul la indeminizatie pentru activitatea de liber profesionist al artistilor la indeplinirea cumulative a urmatoarelor conditii:
-au varsta standard de pensioanre
-au realizat o perioada de activitate artistic-interpretative de minimum 10 ani;
-realizeaza venituri nete lunare sub nivelul pensiei anuale pentru limita de varsta si stagiul complet de cotizare, din sistemul public de pensii, comunicata de Institutul National de Statistica, aferenta anului anterior acordarii indemnizatiei .

Nu fac obiectul prezenetei legi activitatile care nu sunt de natura artistic-interpretative.

Dovedirea calitatii de beneficiar se face prin hotararea emisa de Comisia pentru atestarea calitatiii de beneficiar al indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist al artistilor interpreti sau executanti, care functioneaza pelanga Ministerul Culturii si Cultelor.

Beneficiaza de indemnizatie, in conditiile legii si artistii interpreti sau executanti, care, ca urmare a unei boli profesioanale, certificata de medicul specialist in medicina muncii, nu au mai putut desfasura activitate artistica.

Indemnizatia se acorda, indifferent de varsta artistilor interpreti sau executanti daca fac dovada ca in urma unei boli profesioanale nu au mai putut desfasura actvitatea artistica, precum si faptul ca au realizat o perioada de activitate artistic-interpretative in regim de liber -profesionisti de minimum 5 ani.