Pensii de serviciu

Statutul judecatorilor si procurorilor

Judecatorii si procurorii cu o vechime de cel putin 25 de ani in magistratura beneficiaza, la implinirea varstei prevazute de lege, de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de activitate inainte de data pensionarii.

Judecatorii si procurorii sunt pensionati la cerere inainte de implinirea varstei prevazute de lege si beneficiaza de pensie daca au o vechime de cel putin 25 de ani numai in aceste functii. La calcularea acestei vechimi se iau in considerare si perioadele in care judecatorul sau procurorul a exercitat profesia de avocat, fara ca ponderea acestora sa poata fi mai mare de 10 ani.

Pentru fiecare an care depaseste vechimea de 25 de ani in functia de judecator sau procuror, la cuantumul pensiei se adauga cate 1%, fara a se putea depasi venitul brut avut la data pensionarii.

De pensia de serviciu beneficiaza si judecatorii si procurorii cu o vechime in magistratura intre 20 si 25 de ani, in acest caz cuantumul pensiei fiind micsorat cu 1% pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrala.

Persoanele care indeplinesc conditiile de vechime prevazute la alin. (1) si (3) numai in functia de judecator sau procuror beneficiaza de pensie de serviciu, chiar daca la data pensionarii au o alta ocupatie. In acest caz, pensia se stabileste pe baza drepturilor salariale pe care le are un judecator sau procuror in functie in conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului.

De aceste prevederi pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din functia de judecator sau procuror din motive neimputabile.

Judecatorii si procurorii militari pot opta intre pensia de serviciu sau pensia militara de serviciu.