Impozitarea pensiilor

Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, conform prevederilor art. 100 alin(1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie, in ordine, a urmatoarelor:

     a) contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata potrivit legii;

     b) suma neimpozabila lunara de 2.000 lei.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, potrivit dispozitiilor art. 160 alin (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste valoarea , intregita prin rotunjire in plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv (872 lei in anul 2016).

Potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr. 339/2015, in anul 2016, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, este de 704 lei.

 

 

Contributia de asigurari sociale de sanatate : 5,5%

Potrivit prevederilor art.296 indice 9, din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, astfel cum a fost modificata prin OUG nr.15 din 8 mai 2012, pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 2000 lei, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste nivelul de 2000 lei.

Impozitul pe pensie : 10 %

Potrivit prevederilor art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, orice platitor de venituri din pensie are obligatia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l retine si de a-l vira la bugetul de stat. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, impozitul lunar aferent venitului din pensii se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 16 % asupra venitului impozabil lunar din pensii determinat prin deducerea din venitul de pensii, in ordine, a urmatoarelor :
-a contributiilor obligatorii calculate, retinute si suportate de persoana fizica ;
-a unei sume neimpozabile lunare de 2.000 lei.

In conformitate cu prevederile Legii nr.22/2010, persoanele cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de la plata impozitului pe venitul din pensii.