EXPORTUL PENSIILOR IN STRAINATATE

Declaratia de Transfer in Strainatate al Drepturilor Cuvenite

Certificatul de Viata / Certificat De Vie

Certificatul de Viata / Life Certificate

Certificatul de Viata / Lebensbescheinigung

 

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a impus renuntarea la clauzele privind resedinta (sedere obisnuita) in cazul beneficiarilor stabiliti pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene si, ulterior, ale Spatiului Economic European.
Astfel, in conformitate cu legislatia comunitara in vigoare, persoana care are dreptul la pensii si la ajutoare de deces, dobandite potrivit legislatiei romane, va beneficia de aceste prestatii chiar daca locul sau de sedere obisnuita este stabilit pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene sau Spatiului Economic European decat Romania.
De asemenea, pentru a asigura egalitatea de tratament intre toti beneficiarii sistemului public de pensii si luand in considerare solicitarile venite din partea celor care nu au domiciliul pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau Spatiului Economic European si nici nu isi pot desemna un mandatar cu domiciliul pe teritoriul Romaniei, a fost prevazuta posibilitatea platii drepturilor cuvenite din sistemul public de pensii si pe teritoriul statelor extracomunitare.
Casa Nationala de Pensii Publice a incheiat un parteneriat cu Citibank Romania S.A., prin intermediul caruia pensiile si alte drepturi de asigurari sociale cuvenite beneficiarilor sistemului public se transfera in strainatate, intr-un cont bancar deschis de acestia la o banca de pe teritoriul statului de domiciliu sau de sedere obisnuita, dupa caz.

Cheltuielile aferente platii prestatiilor

Potrivit legii, cheltuielile generate de transferul in strainatate al pensiilor, al altor drepturi de asigurari sociale si al indemnizatiilor prevazute de legi speciale acordate in cadrul sistemului public de pensii se suporta de catre beneficiari, prin diminuarea sumelor ce fac obiectul transferului, cu exceptia situatiilor in care prevederile instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania este parte dispun altfel.
NOTA: Lista de comisioane practicate de Citibank Romania, conform Conventiei incheiata cu Casa Nationala de Pensii Publice:
-Comision total transfer plata externa: 0,15% din suma
-Comision de schimb valutar Gratuit
-Taxa swift Gratuit
Comisioanele convenite pentru serviciile detaliate care vin in sprijinul CNPP in colaborarea cu Citibank Romania, sunt urmatoarele:
-Comision deschidere cont Gratuit
-Comision de administrare cont Gratuit
-Incasari in lei Gratuit
-Incasari in valuta (restituiri de sume) Gratuit
-Investigatii referitor returnare sume Gratuit
-Transmitere lunara extrase de conturi Gratuit
-Event Notification Gratuit

Confirmarea detaliilor bancare si a adresei de resedinta, respectiv de domiciliu

Beneficiarii nerezidenti pot solicita transferul bancar al drepturilor care li se cuvin din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, intr-una din urmatoarele valute:
-EURO
-USD
-GBP
In vederea achitarii, prin transfer bancar, a prestatiilor prevazute de lege, casele teritoriale de pensii vor utiliza informatiile bancare confirmate de beneficiarii nerezidenti ai sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, dupa cum urmeaza:
-in cadrul formularelor de legatura transmise de institutiile de asigurari sociale de pe teritoriul statului de resedinta, in cazul beneficiarilor stabiliti pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau pe teritoriul statelor cu care Romania aplica sau a aplicat acorduri sau conventii bilaterale de securitate/asigurari sociale;
-in cadrul declaratiei de transfer in strainatate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in cazul beneficiarilor domiciliati pe teritoriul statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si cu care Romania nu aplica, respectiv nu a aplicat acorduri sau conventii bilaterale de securitate/asigurari sociale.
Declaratia de transfer in strainatate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale constituie dovada in baza careia plata drepturilor banesti se face in strainatate, ca urmare a optiunii titularului.
Declaratia de transfer se transmite la sediul casei teritoriale de pensii personal de catre titularul drepturilor sau se depune prin mandatar desemnat cu procura speciala, emisa conform legii, insotita de:
1. o copie a actului de identitate a titularului care atesta domiciliul actual;
2. un document care confirma detaliile bancare, respectiv:
-denumirea bancii beneficiarului
-adresa bancii beneficiarului
-codul de identificare bancara (BIC/SWIFT)
-numarul de cont international bancar (IBAN)
Transmiterea declaratiei de transfer in strainatate al drepturilor cuvenite si a documentelor care o insotesc se poate face:
-personal;
-prin mandatar desemnat cu procura speciala, emisa conform legii, insotita de un document care confirma detaliile bancare si de o copie a actului de identitate a titularului care atesta domiciliul sau actual;
-prin posta, la sediul casei teritoriale de pensii;
-prin e-mail, scanate si transmise la adresa electronica oficiala a casei teritoriale de pensii, postata de institutia mentionata pe site-ul acesteia.
Declaratia de Transfer in Strainatate al Drepturilor Cuvenite

Utilizarea certificatului de viata ca instrument de verificare administrative

Pentru a evita efectuarea unor plati necuvenite sau catre beneficiari nerezidenti a caror situatie s-a modificat, cu efecte asupra obligatiei casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie si a altor drepturi care se stabilesc si se platesc de catre casele teritoriale de pensii, se utilizeaza CERTIFICATUL DE VIATA ca si instrument de verificare administrativa.
Certificatul de viata constituie dovada pe baza careia SE CONTINUA PLATA drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenti ai sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Confirmarea existentei beneficiarilor nerezidenti aflati in plata

Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, beneficiarii nerezidenti AFLATI IN PLATA au obligatia de a transmite anual, pana cel tarziu la data de 31 decembrie a fiecarui an, un certificat de viata.
In vederea prezentarii certificatului de viata, casa teritoriala de pensii va transmite acestora, la adresa de domiciliu/resedinta, in luna octombrie a fiecarui an, un exemplar al certificatului de viata completat in Partea A, indicand data limita de transmitere a certificatului de viata de catre beneficiari.
Beneficiarul nerezident are obligatia de a completa Partea B a certificatului de viata, in fata unei autoritati legale de pe teritoriul statului de resedinta, respectiv domiciliu, dupa caz.
La solicitarea beneficiarului nerezident, autoritatea legala certifica faptul ca Partea B a certificatului de viata a fost semnata personal de titularul drepturilor, completand, in acest sens, Partea C a certificatului.
In situatia in care un beneficiar nerezident nu prezinta sau nu transmite certificatul de viata in termenul indicat, casa teritoriala de pensii competenta SUSPENDA PLATA DREPTURILOR DE PENSIE ale acestuia incepand cu luna februarie a anului in curs.
Daca beneficiarul nerezident transmite certificatul de viata dupa expirarea termenului indicat, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale vor fi reluate in plata de la data suspendarii, cu respectarea termenului general de prescriptie.