Legi

Legea nr. 263 /16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Legea nr. 118/ 30.06.2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

Legea nr. 119/30.06.2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Legea nr. 273/07.07.2009 pentru modificarea Legii nr. 19/200 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Legea nr. 209/02.06.2009 pentru modificarea si completarea Legii nr 19/200 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Legea nr. 262/07.11.2008 pentru modificarea alin (5) si (6) ale art 7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.4/2005privind recalcularea pensiilor din sistemul public , provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat.

Legea nr. 218/27.10.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale sociale.

Legea nr. 255/19.07.2007 pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

Legea nr. 8/11.01.2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

Legea nr. 109/03.05.2005privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania Legea nr.� 578/14.12.2004privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

Legea nr. 78 din 7 aprilie 2005pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat

Legea nr.� 341/12.07.2004a recunostintei fata de eroii-martiri ai luptatorilor care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987

Legea nr. 309/22.05.2002privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961

Legea nr. 118/15.03.2002pentru instituirea indemnizatiei de merit

Legea nr.� 544/12.10.2001privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea nr. 189/02.11.2000privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare

Legea nr. 19/17.03.2000abrogata� de art.196 din Legea 263/2010)-privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale