Lista cu documentele de interes public

 1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Institutiei
 2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor institutiei, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Institutiei, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;
 4.  Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 5. Programele şi strategiile proprii în domeniul administraţiei publice
 6. Raportul anual cu privire la activitatea Institutiei;
 7. Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei;
 8. Regulamentul intern al Casei Judeţene de Pensii Tulcea;
 9. Bugetul de venituri şi cheltuieli al institutiei şi bilanţul contabil;
 10. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;
 11. Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;
 12. Declaraţii de avere;
 13. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 14. Informaţii privind organizarea licitaţiilor la nivelul Instituţiei, conform legislaţiei în vigoare;
 15. Prelucrări statistice proprii din sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 16. Lista societăţilor comerciale din turism cu care CNPP are încheiate contracte de prestări servicii pentru eliberarea biletelor de tratament balnear