Cotele de contributie

Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale si se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Potrivit prevederilor art. 296 18 alin. (3) lit. a) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 18 alin (1) din Legea nr.6/2013, pentru anul 2016 cotele de contributii de asigurari sociale sunt urmatoarele:

             - pentru conditii normale de munca :     26,3 % ;
             - pentru conditii deosebite de munca :  31,3 % ;
             - pentru conditii speciale de munca :     36,3 %.

Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca.

Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori reprezinta diferenta dintre nivelul cotelor de contributii de asigurari sociale stabilite diferentat, in functie de conditiile de munca si nivelul cotei contributiei individuale de asigurari sociale.

Cotele de contributie de asigurari sociale datorate de angajator sunt:

             - pentru conditii normale de munca      15,8%
             - pentru conditii deosebite de munca   20,8%
             - pentru conditii speciale de munca      25,8%

Conform prevederilor art. 19 alin.(2) din Legea nr. 294/2011, coroborate cu cele ale art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 3,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat.

Cota aferenta fondurilor de pensii administrate privat :

 ANUL  Cota CAS (%)
 2008  2,00
 2009  2,00
 2010  2,50
 2011  3,00
 2012 3,50
2013  4,00
 2014   4,50
 2015 5,00
 2016  5,10