Bilete de odihna

Incepand cu anul 2012 nu sunt alocate bilete de odihna

Primire si inregistrare cereri bilete odihna 2011-Cererile tip  cu documentele anexate , se depun la sediul Casei Judetene de Pensii Tulcea, camera 4 parter, in zilele de luni pana joi intre orele 8,30  14,00 sau la sediul filialelor confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national.

Reguli si criterii pe baza carora se acorda biletele de odihna pe anul 2011 conform  prevederilor  HG. 83/2011 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de odihna si de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice  
Pentru anul 2012 nu sunt alocate bilete de odihna

2011

Noutati BILETE DE ODIHNA 2011  - Ordinul 952/28.06.2011
Lista statiunilor si tarifelor pentru biletele de odihna - 2011