Bilete de tratament si odihna

 

In sistemul public de pensii, in afara pensiilor, se mai pot acorda, in contiile prezentei legi, urmatatoarele prestatii:

  1. tratament balnear, altul decat cel care, potrivit legii, se suporta de la bugetul Fondului national unic de asiguari sociale de sanatate, pentru asigurati si pensioanri;
  2. bilete de odihna, pentru asigurati. 

Acordarea prestatiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete fe tratament solicitantilor indreptatiti, in limita numarului de locuri asigurate in unitati de tratament din propreitatea CNPP, precum si a numarului de locuri contractate cu alte unitati de profil si a sumelor alocate pentru aceasta prestatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat

Biletele de odihna se pot acorda , in conditiile prezentei legi, asiguratilor sistemului public de pensii care isi desfasoara actvitatea in institutiilor publice in care nu este reglementata constituirea fondului social, cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului. Diferenta pana la costul integral se suporta de la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Criteriile pe baza carora se acorda bilete de odihna , precum si nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba prin hotarare a Guvernului

Numarul biletelor de odihna, al biletelor de tratament balnear, inclusiv cele care se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu, precum si modul de acordare, de distribuire si de decontare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.