PRESTATII SI SERVICII DE ASIGURARE AMBP

Prestatii si servicii de asigurare pentru AMBP

Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:

Reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca

Asiguratii au dreptul la servicii medicale corespunzatoare leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale :
-asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloacele de transport apecializate si in unitatile spitalicesti;
-tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, prescrise de medic;
-servicii medicale in spitale sau in clinici specializate pentru boli profesionale;
-tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;
-servicii de chirurgie reparatorie;
-cure balneo climaterice;
-investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare in vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor.

Pentru bolile profesionale confirmate anterior date de 1 ianuarie 2005 si pentru care se continua reabilitarea medicala ulterior acestei date ca urmare exclusiva a cauzei profesionale, se deconteaza urmatoarele prestatii si servicii:
-tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente;
-servicii medicale in spitale, in sectii sau unitati sanitare cu personalitate juridica , specializate pentru boli profesionale;
-tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;
-servicii de chirurgie reparatorie;
-cure balneoclimaterice;
-dispozitive medicale in vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice.