DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE AMBP

Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru AMBP-Anexa 1

In vederea incheierii asigurarii de accidente de munca si boli profesionale si a stabilirii cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o declaratie pe propria raspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activitatilor Nationale-CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop.

Declaratia se depune la sediul asiguratorului, in termen de 30 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca ori de serviciu intre parti, dupa caz.

In cazul modificarii uneia sau mai multor informatii din declaratia pe propria raspundere, angajatorul are obligatia sa anunte asiguratorul in termen de 15 zile.

Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se va face si pe suport electronic -anexa 1.xls

Declaratia in format electronic se depune odata cu declaratia pe suport de hartie (ANEXA 1) , semnata si stampilata, la Casa Teritoriala de Pensii pe raza careia se afla sediul sau domiciliul angajatorului.