CONTRACTUL INDIVIDUAL DE ASIGURARE AMBP

Contractul individual de asigurare pentru AMBP Anexa 2

Se pot asigura in conditiile prezentei legi, pe baza de contract individual de asigurare, persoanele care se afla in una sau mai multe din urmatoarele situatii:
  • asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
  • comanditati, administratori sau manageri;
  • membri ai asociatiei familiale;
  • persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
  • persoane angajate in institutii internationale;
  • proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;
  • personae care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau actvitati in domeniul forestier;
  • membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;
  • alte personae interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice de altele decat cele mentionate anterior