ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

  • Precizari privind aplicarea Legii nr.346/2002 republicata, privind asigurarea pentru accidente de munca, modificata prin OUG 103/2017 >>

Incepand cu data de 01.01.2005, in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, functioneaza sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Conform Legii nr.346/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale. 

Compartimentul administreaza urmatoarele prestatii si servicii:

  • Prestatii si servicii pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca
  • Prestatii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesionala;
  • Indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;
  • Indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
  • Compensatie pentru atingerea integritatii;
  • Despagubiri in caz de deces;
  • Rambursari de cheltuieli;
  • Prestatii si servicii pentru lucratori migranti

 Toate aceste indemnizatii se acorda doar in cazul in care a fost confirmat caracterul accidentului de munca sau a bolii profesionale