Documente necesare pentru intocmirea dosarului de EXPERTIZA MEDICALA

- dosar cu sina

  - cerere pentru expertizarea medicala a capacitatii de munca      

  - actul de identitate

  - documente medicale din care sa rezulte afectiunile prezentate si rezultatele investigatiilor pentru sustinerea diagnosticului clinic si functional (forma clinica si stadiul evolutiv al bolii);

  - adeverinta eliberata de angajator care sa ateste numarul de zile de concediu medical , cumulta in ultimele 12/24 de luni, cu mentionarea ultimei zile de concediu medical.

  - documentul din care sa rezulte cauza invaliditatii, dupa caz:

  - fisa BP2/ adeverinta de confirmare eliberata de directia de sanatate publica, in caz de boala profesionala;

  - FIAM/ proces-verbal avizat de Inspectoratul Teritorial de Munca ce a confirmat caracterul de munca a accidentului sau adeverinta de confirmare a inregistrarii accidentului de munca la Inspectoratul  Teritorial de Munca, in caz de accident de munca;

  - documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirma diagnosticul, in caz de schizofrenie / neoplasm / SIDA; pentru afectiunea neoplazica se anexeaza si rezultatul examenului histopatologic;

  - certificat emis de comisia de expertiza medico-militara, in caz de accident sau boala contractata in timpul ori din cauza indeplinirii serviciului militar sau a scolilor militare.

  - documentele care sa ateste data ivirii invaliditatii, dupa caz.