Pensie de LIMITA DE VARSTA / ANTICIPATA / ANTICIPATA PARTIALA

 • - dosar cu sina
 • - cerere pentru inscrierea la pensie
 • - carnetul de munca (original si copie)
 • - carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie)
 • - carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie)
 • - alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata
 • - actele de stare civila ale solicitantului :BI/CI, certificate de nastere si de casatorie (original si copie)
 • - livretul militar (original si copie)
 • - diploma de absolvire a invatamantului universitar (original si copie) si adeverinta de care sa rezulte durata normala , perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi
 • - adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv / individual de munca (orginal)
 • - adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (original) (anexa 12)(anexa13)(anexa 14 )
 • - adeverinta cu cuantumul ajutorului de somaj pentru cei care au beneficiat de somaj dupa data de 01.04.2001
 • - adeverinta care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 1 ianuarie 2011 (original)
 • - procura speciala pentru manadatar (original si copie)
 • - dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala , pentru persoanele care, la data solicitarii nu mai au calitatea de asigurat (original)
 • - acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revolutiei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 cu modificarile si completarile ulterioare
 • - alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie