Ajutorul de deces

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada.
Prin dovada se intelege orice mijloc de proba admis de lege (chitanta, factura etc.)
Beneficiaza de ajutor de deces si pensionarul sau asiguratul, caruia i-a decedat un membru de familie. Se considera membru de familie : sotul, copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate, parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
Ajutorul de deces se acorda, in baza unei cereri la care se ataseaza :
- cerere

- certificatului de deces original si copie ;

- actului de identitate al solicitantului original si copie ;

- cupon de pensie al persoanei decedate/sustinatorului ;

- dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Pentru anul 2016 cuantumul ajutorului de deces este:

-in cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.681 lei;

-in cazul decesului unui membru de familie 1.341 lei.

In cazul decesului persoanei care era angajata, in baza unui contract de munca, ajutorul de deces se acorda de catre angajator!