Lista cuprinzand categoriile de documente produse si / sau gestionate, potrivit legii

Listă cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate, potrivit legii:

 • Acte normative
 • Borderouri de expediere corespondenţă
 • Borderouri speciale pentru plata drepturilor
 • Carta de audit intern
 • Circulare elaborate în vederea aplicării unitare a prevederilor legale din domeniu de competenţă
 • Codul de conduită specific domeniului de activitate
 • Corespondenţă (intra şi inter-instituţională, cetăţeni, persoane juridice)
 • Condică de prezenţă
 • Chestionare
 • Decizii emise de directorul executiv
 • Decizii privind stabilirea drepturilor
 • Decizii privind stabilirea debitelor
 • Documentaţii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cereri pentru oferte, contracte de achiziţii publice
 • Documente contabile: bilanţul contabil, bugetul de venituri şi cheltuieli, cont de rezultat patrimonial, cont execuţie cheltuieli, cont execuţie venituri
 • Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor
 • Dosare de achiziţie publică
 • Dosare profesionale
 • Dosare de audit public intern
 • Documente justificative, angajamente bugetare şi legale, ordonanţări de plată
 • Documentaţie de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
 • Documentaţia privind reprezentarea în instanţă
 • Formulare specifice domeniului de activitate
 • Hotărâri emise de comisiile de aplicare a legilor speciale
 • Materiale de informare ( ghiduri, broşuri, etc.)
 • Metodologii de lucru, norme interne
 • Note de prezentare
 • Petiţii
 • Planuri multianuale şi anuale de audit
 • Procese verbale de control, note de constatare
 • Proceduri de sistem şi operaţionale de lucru
 • Programe şi strategii în domeniu
 • Programul de dezvoltare anual al Sistemului de Control Intern /Managerial
 • Protocoale de colaborare cu diferite autorităţi şi instituţii publice
 • Rapoarte şi analize
 • Răspunsuri la petiţii sau alt tip de solicitări provenite de la autorităţi şi instituţii ale statului, persoane juridice, persoane fizice, mass-media
 • Referate
 • Registre de evidenţă
 • Registre intrare – ieşire corespondenţă
 • Registrul de evidenţă a cauzelor pe rol la instanţele de judecată
 • Regulamentul intern
 • Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare
 • Situaţii nominale ale posturilor si personalului pe compartimente
 • Situaţii periodice privind domeniul de activitate
 • Situatii statistice
 • Ştatele de funcţii